środa, 7 września 2016

#5.

Rumianek

 ❞  Ru­mianek pos­po­lity 
zak­witł na polu
w pob­liżu małej wioski

rósł sam
niezro­zumiany 
przez świat

w swej przeciętności
nadzwyczajny
mały drob­ny niepozorny ❞ 

[...]

___________________________________


czwartek, 14 lipca 2016

#4.

Deszcz jesienny

Leopold Staff


[...]

❞ O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... ❞

____________________________________________

wtorek, 14 czerwca 2016

#3.

Róża

❞  Py­tałeś czy lu­bię kwiaty
Tak, a naj­bar­dziej róże
O płat­kach delikatnych
Choć kol­ce w ich naturze

Są piękne sa­me w sobie
Uro­kiem swym czarują
Jak prze­kaz twoich myśli
Tak bar­dzo mnie ujmują ❞ 
___________________________________


poniedziałek, 6 czerwca 2016

#2.

TULIPAN

❞ spotkawszy białą różę pośród rabatów
szepnął namiętnie "tyś królową kwiatów"
odrzekła - masz urok mój tulipanie 
ale dlaczego tulisz wszystkie panie?

zaprzeczył płatki chyląc błagalnie
"nie bierz tej nazwy tak oficjalnie
nazwisko barier niech nie stanowi
więc nie odmawiaj tulipanowi." ❞


niedziela, 5 czerwca 2016

#1.

Chciałabym...  
  
Chciałabym po­kazać rój bar­wnych mo­tyli.
Sta­da dzi­kich ko­ni pędzących po­lami
al­bo... złote ścieżki z pias­ku usy­pane.

Pa­sy bar­wnej tęczy wznoszącej nad na­mi.
Pop­ro­wadzić da­lej w głąb gdzie sta­re dęby
wznosząc swe do­rod­ne ra­miona zielo­ne
tworzą pod skle­pieniem nieba błękit­ne­go
niez­wykłą jak ono... roz­ległą ko­ronę. 
Po­kazałabym Ci... in­ny całkiem świat.
Gdzie kwitną na prze­mian ma­ki z bławat­ka­mi.
Gdzie jest wiele dob­ra a... niewiele zła
a miłość jak miód spi­ja się dzba­nami. ❞
(Źródło)